החברה לכירורגיה הבריאטרית בישראל ISRAELI FORUM OF BARIATRIC SURGERY פועל במסגרת איגוד הכירורגים של ההסתדרות הרפואית בישראל והינו הגוף המקצועי המיצג את חברי החברה העוסקים בכירורגיה בריאטרית ומטאבולית. מתוקף תפקידה, החברה פועלת לקביעת מדדים והצבת סטנדרטים לאיכות ולתפקוד רצוי של הכירורגים הבריאטרים, הרחבת הידע המקצועי של הצוות הרפואי והפרא רפואי העוסקים בתחום, קביעת אמות מידה ראויות והמלצות לטיפול במגוון המחלות בהן מטפלת הכירורגיה הבריאטרית והגברת המודעות למחלת ההשמנה, חומרתה והצורך במניעתה. אנו רואים בקידום האיכות תהליך מתמשך המבוסס על שרשרת שלבים הכוללת בחירת נושא, קביעת הנחיות, הגדרת מדדים וקריטריונים, קביעת סטנדרט ואופן ההתערבות הרצוי. החברה נוסדה בשנת 2018 ומוגדרת כחברה מלאה ב (IFSO) The International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders

אתר זה מהווה פלטפורמה סגורה עבור חברי החברה ,להפצת עדכונים וחידושים בנושא בריאטריה כולל כנסים קרובים בארץ ובעולם/ מועדי הגשת אבסטרקטים/ מפגשים והרצאות.

רשימת בעלי התפקידים ואנשי צוות:

ד"ר נאסר סקרן- יו"ר החברה
ד"ר רזיאל אסנת – מזכירת החברה
ד"ר גרינבוים רונית- חברת וועד
פרופ' מ.ק מחאג'נה אחמד- חבר וועד
ד"ר גויטיין דוד – חבר וועד

חברים נלווים:

פרופ' רובין משה – יו"ר החברה היוצא
גב' שוויגר חיה – דיאטנית קלינית
גב' שירי שרף דגן- דיאטנית קלינית
גב' תאיר בן פורת- דיאטנית קלינית
גב' דורית דן- מזכירת החברה